Motie
Vreemdelingenbeleid

Motie van de leden Van Ojik en Kuiken over Oekraïne niet als veilig land van herkomst aanmerken voor LHBTI’s

Download Download

Ondertekenaars