Motie
Justitiële Inrichtingen

Motie van het lid Markuszower c.s. over stoppen met het faciliteren van de islam in gevangenissen

Download Download

Ondertekenaars