Motie
Justitiële Inrichtingen

Motie van de leden Markuszower en Agema over airconditioning uit gevangeniscellen halen en in verpleeghuizen installeren

Download Download

Ondertekenaars