Statenpassage

Motie : Motie van het lid Beckerman c.s. over een landelijk actieplan tegen schimmel en achterstallig onderhoud

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Henk Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05