Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Motie van het lid Beckerman c.s. over een landelijk actieplan tegen schimmel en achterstallig onderhoud

Download Download

Ondertekenaars