Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een actieplan versterking lokale democratie

Download Download

Ondertekenaars