Motie
Kabinetsformatie 2017

Motie van het lid Rutte c.s. over het aanwijzen van de heer Mark Rutte tot formateur met als opdracht de vorming van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Download Download

Ondertekenaars