Brief commissie
EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij een vijftal EU-voorstellen van het EU-mobiliteitspakket

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Conceptbrief aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij een vijftal EU-voorstellen van het EU-mobiliteitspakket