Motie
Sociaal domein

Motie van het lid Van Engelshoven c.s. over geen gedwongen aanbesteding van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken door gemeenten

Download Download

Ondertekenaars