Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) : Tweede nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

34325-12 Brief houdende verzoek tot intrekking van het wetsvoorstel

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Eindtekst

34325, eindtekst

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34325, bijgewerkt t/m nr. 10 (2e NvW d.d. 16 februari 2017)

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34325-9 Nota van wijziging

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34325-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34325-7 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34325-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

34325-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34325-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34325-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34325-1 Geleidende brief

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34325-2 Voorstel van wet

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

tijdstip gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30