Motie
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Motie van het lid Schouten over risico's bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten

Download Download

Ondertekenaars