Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Amendement van het lid Verhoeven over het niet hacken van apparaten indien dit de lichamelijke integriteit schendt

Download Download

Ondertekenaars