Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Van Raak ter vervanging van nr. 20 over het schrappen van de sleepnetbevoegdheid

Download Download

Ondertekenaars