Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Amendement van het lid Verhoeven over het uitsluiten van en mogelijk "sleepnet"- karakter van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

Download Download

Ondertekenaars