Statenpassage

Motie : Motie van het lid Ouwehand over het wettelijk borgen van weidegang voor koeien

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00