Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Amendement van het lid Voortman over ondersteuning aan buitenlandse veiligheidsdiensten

Download

Ondertekenaars