Nota van wijziging
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Tweede nota van wijziging

Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief