Bijgewerkte tekst : 34355, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 13 december 2016)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Wijzigingen voorgesteld door de regering

34355-27 Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet (tweede lezing)

34355-26 Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 23 februari 2017 aangebrachte wijzigingen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

Eindtekst 34355

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34355-14 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34355-13 Nader verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34355-9 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Nota van wijziging

34355-8 Nota van wijziging

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34355-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34355-5 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34355 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

34355-2 Voorstel van wet

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

34355-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34355-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34355-3 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra procedurevergadering i.v.m. planning van werkzaamheden

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34 355)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle punten van 21 en 22 februari)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:50

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:00

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45
Naar boven