Motie

Motie van de leden Groot en Van Vliet over woningcorporaties vrijstellen van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting voor DAEB-activiteiten

Download Download

Indieners