Motie : Motie van het lid Rog c.s. over niet meer hanteren van de doelstelling betreffende zittenblijvende kleuters

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 59
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
GrK├ľ 2
GrBvK 2
PvdD 2
Klein 1
Tegen
VVD 40
PvdA 35
PVV 12
50PLUS 1
Houwers 1
Monasch 1
Van Vliet 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31293-410 Verslag van een schriftelijk overleg over het geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Kleuteronderwijs (AO d.d. 13/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (geannuleerd)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10
Naar boven