Brief commissie

Brief van de Voorzitter / het Presidium aan het lid Omtzigt (CDA) betreffende een reactie van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Omtzigt om een brief te ontvangen van het Presidium inzake de IOPR richtlijn en de informatievoorziening hierover aan de Kamer, n.a.v. de behandeling van het door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden onderhandelingsresultaat over de IORP richtlijn (en de vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen COM (2014) 167, Kamerstuk 33931, nr.1)

Download Download

Indieners