Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de Onderwijsraad inzake adviesaanvraag ‘bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.