Statenpassage

Brief Kamer : Brief van de Voorzitter aan de Onderwijsraad inzake adviesaanvraag ‘bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Presidium

34550-VIII-7 Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs (PO/VO/MBO/HO)

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30