Motie

Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over amendementen ter advisering voorleggen aan de Raad van State

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
PvdD 2
50PLUS 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
D66 12
PVV 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Afwezig
Groep Kuzu/Öztürk 2