Motie : Motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.

Download

Indieners

 • Indiener
  Gert-Jan Segers, Kamerlid ChristenUnie
 • Medeindiener
  M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  L. van Tongeren, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F. van Oosten, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J. Recourt, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Kees van der Staaij, Kamerlid SGP

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
PvdD 2
GrKÖ 2
GrBvK 2
50PLUS 1
Houwers 1
Van Vliet 1
Klein 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29362-272 Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

29362-269 Rapport ‘Digitaal, maar nog niet duurzaam’ van de Erfgoedinspectie

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

31490-222 Advies Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur over informatiebeheer in ketensamenwerking

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven