Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Meenen en Ypma over leraren de ruimte geven voor verbreding, verdieping en onderwijsvernieuwing

Download

Indieners

  • Indiener
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L. Ypma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 80
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Tegen
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-428 Wob-verzoek over Kamerbrief d.d. 23 februari 2017 (onderwijstijd)

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

VAO Vervolg Onderwijs2032 (AO d.d. 18/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15