Brief Kamer : Vastgestelde afspraken parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een wijziging van Richtlijn 96/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Herziening detacheringsrichtlijn) COM (2016) 128 (Kamerstuk 34439-1)

Download

Indieners

  • Gericht aan
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer