Motie

Motie van het lid Van Vliet over uitgebreide toelichting op de eigen woning in het aangifteprogramma

Download Download

Indieners