Motie

Motie van het lid Van Vliet over niet instemmen met de voorgestelde inperking van de deelnemingsvrijstelling

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
CDA 13
PVV 12
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
PvdA 36
SP 15
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2