Motie : Motie van het lid Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Download

Indieners

  • Indiener
    T.E. Siderius, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
GrKÖ 2
GrBvK 2
PvdD 2
Van Vliet 1
Klein 1
Tegen
SGP 3
Houwers 1
50PLUS 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

30982-45 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong (Kamerstuk 30982-40)

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

30982-40 Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 10/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Beleidsdoorlichting Wajong

Technische briefing
Tijd activiteit: 11:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong - 30982-40

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven