Amendement

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat de toegangscriteria voor een Zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld en dat wordt verduidelijkt dat een aanvullende voorwaarde geen extra toegangscriterium mag zijn

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1