Position paper

Position paper C. Cleiren t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 10 februari 2016

Download Download

Bijlagen

Bijlage
Artikel 'Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Kansen zijn niet altijd vrijblijvend'