Amendement

Amendement van het lid Bruins Slot dat strekt tot een stevigere wettelijke verankering van het pgb in de Zvw door het als voorschot te verstrekken en door aansluiting te zoeken bij de Wet langdurige zorg

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
D66 12
PVV 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1