Brief lid / fractie
Benoeming van een Voorzitter

Brief van het lid Bosma inzake de kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer

Download Download

Ondertekenaars