Brief regering
Herziening Zorgstelsel

Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Reactie van de Patiëntenfederatie Nederland over Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’
Bijlage
Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?
Bijlage
Brief van galephar over Waarom stootkuren met oplaaddoses hooggedoseerd cholecalciferal (0-Cura 25.000 IE/mi en D-Cura 100.000 IE/mi) zeer noodzakelijke zorg zijn en voor vergoeding in aanmerking dienen te blijven komen
Bijlage
Brief van dishman over de ConsuItatieversie conceptrapport: Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?
Bijlage
Reactie van de Osteoporose Vereniging op Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’
Bijlage
Brief van het phor over ZiNL— Voornemen wijzigen pakket vitamines en mineralen In het bijzonder vitamine D / Calcium
Bijlage
Samenvattend advies over handhaving of uitstroom per categorie producten
Bijlage
Reactie van Menzis op Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’
Bijlage
Reactie Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) op ‘Lijst van middelen/producten die ter beoordeling in overweging worden genomen’
Bijlage
Brief van het Zorginstituut bij het Pakketadvies “horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?”
Bijlage
Reactie van Takeda over Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’
Bijlage
Brief aan het Zorginstituut Nederland over adviesaanvraag geneesmiddelen, Afbakening beoordeelde middelen, Lijst beoordeelde middelen en producten, Kostenontwikkeling voor de 21 beoordeelde middelen en Kosten toename (afname) voor de 21 beoordeelde middelen
Bijlage
Reactie Expertise Centrum Pharmacotherapie bij Ouderen
Bijlage
Notulen van de bijeenkomst Pakketadvies Zorginstituut Nederland (ZINL)
Bijlage
Reactie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen over Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’
Bijlage
Memo Zorginstituut Nederland
Bijlage
Brief van Nefarma over aanvullende informatie Nefarma pakketbeheer Calcium en vitamine D
Bijlage
Aanvulling RIVM Supplementenbestand NES
Bijlage
Brief van Neprofarm over Vergoeding vitaminen, mineralen en paracetamol
Bijlage
Reactie van WB-zorg over Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’
Bijlage
Brief van galephar over stootkuren met cholecalciferol (vitamine D3): zeer noodzakelijke zorg
Bijlage
Brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie over een reactie op het concept-pakketadvies van het Zorginstituut Nederland “Horen vitaminen, mineralen en paracetamol l000mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?” d.d. 2 november 2016