Verslag van een wetgevingsoverleg
Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Download Download

Ondertekenaars