Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

Gewijzigde motie van het lid Voortman over toegankelijk maken van alle ministeriegebouwen voor mensen met een beperking (t.v.v. 34550-XVIII, nr. 24)

Download Download

Ondertekenaars