Brief lid / fractie

Verzoek om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens nu via het openbare Kadaster te raadplegen zijn

Download Download

Ondertekenaars