Amendement
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

Amendement van het lid Ypma c.s. over medezeggenschap voor ouders van leerlingen met een ondersteuningsarrangement

Download Download

Ondertekenaars