Brief regering
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Nota van toelichting
Bijlage
Besluit bekendmaking niet-financiële informatie