Brief regering
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Beoordeling van twee amendementen van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 34 086, nrs. 12 en 26) inzake wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Download Download

Ondertekenaars