Motie
Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over het niet verzwakken van encryptiesoftware

Download Download

Ondertekenaars