Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Voorstel van wet

Download Download