Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Voorstel van wet

Download Download