Amendement
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Amendement van het lid Bosman c.s. ter vervanging van nr. 39, dat regelt dat alle benodigde vergunningen in de fase van winning worden gecoördineerd

Download Download

Ondertekenaars