Motie
Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Motie van het lid Öztürk over voorlichting door de Raad van State over het rapport van de werkgroep Fractievorming

Download Download

Ondertekenaars