Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Verslag

Download Download

Ondertekenaars