Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download Download

Ondertekenaars