Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Download Download

Ondertekenaars