Amendement
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Amendement van de leden Bruins Slot en Volp dat regelt dat bij of krachtens AMvB eisen worden gesteld aan andere elementen van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking die gebruikt kunnen worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende merken van een tabaksproduct of een aanverwant product

Download Download

Ondertekenaars