Statenpassage

Eindtekst : 34375, eindtekst

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 108
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
GrK├ľ 2
PvdD 2
GrBvK 2
50PLUS 1
Houwers 1
Tegen
VVD 40
Van Vliet 1
Klein 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

34375, bijgewerkt t/m nr. 14 (Overgenomen amendement d.d. 7 september 2016)

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34375-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

34375-7 Nota van wijziging

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34375-5 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

34375-1 Koninklijke boodschap

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

34375-3 Memorie van toelichting

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34375-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

34375-2 Voorstel van wet

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

34375 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

tijdstip gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05
Naar boven