Voorlichting Afdeling advisering Raad van State : Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

34320-8 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2015, over Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds en over Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindtekst

eindtekst

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34320-5 Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk)

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34320-4 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

34320-2 Voorstel van wet

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nader rapport

34320 Nader rapport inzake Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

34320-3 Memorie van toelichting

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

34320 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

34320-1 Koninklijke boodschap

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34117-37 Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State inzake het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Vermeij dat de mogelijkheid creƫert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (Kamerstuk 34117, nr. 17)

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

verzoek RvS consultatie amt-Lodders/Vermeij en kabinetsreactie

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:25

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40